Largo - Nosetalgia (Freestyle) (feat. Spade-O) (Audio)


Largo freestyles over Kendrick Lamar track "Nosetalgia" with the help of philly's own Spade-O.